Monthly Archives: מאי 2015

הובלה בבית שמש מובילים בבית שמש

מחיר הובלת דירה בבית שמש

מה משפיע על מחיר הובלת תכולת הדירה בבית שמש

מחיר שירות
1,125 – 654 ₪

הובלת דירה בבית שמש – חדר אחד

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

1,743 – 1,154 ₪

הובלת דירה בבית שמש – 2 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

2,115 – 1,272 ₪

הובלת דירה בבית שמש – 3 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

3,139 – 2,123 ₪

הובלת דירה בבית שמש – 4 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

החברה שלנו מעבירה רהיטים רבים מיעד אחד לאחר בתוך משאיות סגורות ומשוכללות.
ישנם מובילים בבית שמש אשר ניתן לסמוך עליהם בעיניים עצומות והם ספקי שירות מעולה ומגוון.

xxxx