Monthly Archives: מרץ 2015

הובלה בלוד מובילים בלוד

מחיר הובלת דירה בלוד

מה משפיע על מחיר הובלת תכולת הדירה בלוד

מחיר שירות
1,114 – 673 ₪

הובלת דירה בלוד – חדר אחד

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

1,766 – 1,101 ₪

הובלת דירה בלוד – 2 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

2,146 – 1,304 ₪

הובלת דירה בלוד – 3 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

3,136 – 2,120 ₪

הובלת דירה בלוד – 4 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

אספקת חומרי עטיפה מיוחדים עבור הכלים השבירים ופריטים שבירים נוספים.
החברה שלנו מתמקצעת בנושא של ביצוע הובלות מקרר לוד וגם מספקת שירותי הובלה של מכשירים אלקטרוניים שונים ומכשירים חשמליים מכל סוג.

xxxx