Monthly Archives: אוגוסט 2014

הובלה בעפולה מובילים בעפולה

מחיר הובלת דירה בעפולה

מה משפיע על מחיר הובלת תכולת הדירה בעפולה

מחיר שירות
1,168 – 664 ₪

הובלת דירה בעפולה – חדר אחד

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

1,744 – 1,122 ₪

הובלת דירה בעפולה – 2 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

2,138 – 1,240 ₪

הובלת דירה בעפולה – 3 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

3,117 – 2,127 ₪

הובלת דירה בעפולה – 4 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

החברה שלנו עוסקת בהובלה עבור מיעוטי יכולת כמו גם אנשים אמידים.
החברה מובילה תכולת דירות ועסקים בכלסדר גודל.

xxxx