Monthly Archives: מרץ 2014

הובלה בגבעתיים מובילים בגבעתיים

מחיר הובלת דירה בגבעתיים

מה משפיע על מחיר הובלת תכולת הדירה בגבעתיים

מחיר שירות
1,140 – 656 ₪

הובלת דירה בגבעתיים – חדר אחד

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

1,752 – 1,135 ₪

הובלת דירה בגבעתיים – 2 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

2,120 – 1,263 ₪

הובלת דירה בגבעתיים – 3 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

3,113 – 2,103 ₪

הובלת דירה בגבעתיים – 4 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

החברה שלנו עוסקת בהעברת פריטים גדולים וכבדים במיוחד דרך פתח החלון תוך שימוש במנוף.
הנציג של החברה שלנו עומד תמיד לרשות הלקוח/ה.

xxxx