Monthly Archives: דצמבר 2013

הובלה בהרצליה מובילים בהרצליה

מחיר הובלת דירה בהרצליה

מה משפיע על מחיר הובלת תכולת הדירה בהרצליה

מחיר שירות
1,150 – 673 ₪

הובלת דירה בהרצליה – חדר אחד

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

1,750 – 1,189 ₪

הובלת דירה בהרצליה – 2 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

2,109 – 1,512 ₪

הובלת דירה בהרצליה – 3 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

3,120 – 2,103 ₪

הובלת דירה בהרצליה – 4 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

החברה שלנו מעבירה ארונות גדולים ומורכבים אשר לא עוברים דרך פתח הדלת באמצעות השימוש במנוף.
שירות האחסנה שהחברה שלנו מעניקה הינו איכותי במיוחד.

xxxx