Monthly Archives: מרץ 2013

הובלה בנצרת מובילים בנצרת

מחיר הובלת דירה בנצרת

מה משפיע על מחיר הובלת תכולת הדירה בנצרת

מחיר שירות
1,104 – 677 ₪

הובלת דירה בנצרת – חדר אחד

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

1,795 – 1,154 ₪

הובלת דירה בנצרת – 2 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

2,129 – 1,235 ₪

הובלת דירה בנצרת – 3 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

3,103 – 2,148 ₪

הובלת דירה בנצרת – 4 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

החברה שלנו הינה בעלת הרישיון המתאים לעסוק בהובלה באמצעות מנוף וגם מבצעת הובלה של פריטים בודדים קלים יותר.
החברה שלנו מספקת את שירות האחסנה ובעלת מסחני אחסנה המותאמים לשם אחסנה של כל סוג של ציוד או רכוש ביתי.

xxxx