Monthly Archives: אוגוסט 2012

הובלה בעכו מובילים בעכו

מחיר הובלת דירה בעכו

מה משפיע על מחיר הובלת תכולת הדירה בעכו

מחיר שירות
1,160 – 657 ₪

הובלת דירה בעכו – חדר אחד

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

1,774 – 1,183 ₪

הובלת דירה בעכו – 2 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

2,148 – 1,427 ₪

הובלת דירה בעכו – 3 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

3,139 – 2,106 ₪

הובלת דירה בעכו – 4 חדרים

הובלה עד למרחק של 30 ק"מ, בבניינים עם מעלית. המחיר לא כולל כמות ציוד גבוהה במיוחד או דירות עם נגישות בעייתית

החברה המנוסה שלנו מובילה מראות גדולות .
החברה מספקת את שירות ההובלה לחו"ל באמצעות הים או האוויר.

xxxx